Kdo je P.E.G. Wiking

SONNENRAD

 

Panzer Elite Group Wiking z.s.      ičo : 04027345

 

 

Klub vojenské historie Panzer Elite Group Wiking z.s. (zkráceně PEG Wiking) je zapsaný spolek (nezisková organizace) z Návsí, který sdružuje zájemce o vojenskou historii. Zabývá se vojenskou historií z období konce druhé světové války, konkrétně 5. pancéřovou divizi SS WIKING, která se účastnila těžkých bojů na východní frontě. Z tohoto důvodu bychom časem chtěli předvádět i ruské vojsko. Cílem spolku je přiblížit široké veřejnosti pomocí ukázek život vojáků, jejich strasti i radosti, na obou stranách fronty - ruské i německé.

Dále provádí badatelskou a sběratelskou činnost zaměřenou zejména na uniformy a výstroj výše zmíněných období.  Stránky ani členové klubu nepodporují nacismus, komunismus a další extrémistické politické systémy. Členové zapsaného spolku dále prohlašují, že nejsou členy žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo takového, které hlásá národnostní, rasovou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, ani taková hnutí nepodporují.

Kopírování, přebírání a použití fotografií a dalších materiálů, které jsou autorskými originály členů klubu, je dovoleno pouze se souhlasem vedení.